Logo BSO Group
Logo BSO Group
Tư vấn chiến lược, phát triển & gia tăng giá trị các quỹ đất
13/03/2021 03:20

BSO Group hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn chiến lược, phát triển và làm gia tăng giá trị các quỹ đất trống tại khu vực Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.